Kontakt oss
Skriv til oss
Design hallen
Velg språk
MENY

Informasjonsklausul

Informasjonsplikt

INFORMASJONSKLAUSUL

I henhold til artikkel 13 i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger og om opphevelse av direktivet. 95/46/EC (generell databeskyttelsesforordning)

Vi informerer deg som følger:

  1. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Protan Elmark Sp.
  2. Dine personopplysninger vil bli behandlet i henhold til artikkel 6(1)(a) i den generelle databeskyttelsesforordningen for å svare på e-postkorrespondanse. Dataene vil også bli behandlet for markedsføringsformål og for å sende markedsføringsinformasjon om produkter og tjenester som tilbys av Protan Elmark Sp. ved hjelp av elektronisk kommunikasjon med uttrykkelig samtykke. Samtykke til behandling av personopplysninger for markedsføringsformål kan trekkes tilbake når som helst ved å varsle behandlingsansvarlig via e-post på: info@protan-elmark.pl.
  3. Mottakere av dine personopplysninger vil kun være enhetene som er autorisert til å få tilgang til dine personopplysninger i henhold til lovens bestemmelser.
  4. Personopplysninger vil ikke bli overført til tredjeland. Mottakere av dine personopplysninger vil kun være enhetene som er autorisert til å få tilgang til dine personopplysninger i henhold til lovens bestemmelser.
  5. Personopplysninger vil bli lagret i en form som tillater identifikasjon av den registrerte ikke lenger enn nødvendig for formålene som opplysningene behandles for.
  6. Dine personopplysninger innhentet på grunnlag av samtykke til å bli behandlet for markedsføringsformål og med det formål å sende markedsføringsinformasjon om produkter og tjenester som tilbys av Protan Elmark Sp. ved hjelp av elektronisk kommunikasjon vil bli behandlet inntil ditt samtykke trekkes tilbake.
  7. Du har rett til å be om tilgang til personopplysningene fra behandlingsansvarlig, rett til retting, sletting eller begrensning av behandling og rett til å trekke tilbake samtykke.
  8. Du har rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten, det vil si presidenten for Datatilsynet.
  9. Utlevering av personopplysninger er frivillig.

 

 

Send forespørsel

Administratoren av dataene dine er PROTAN ELMARK
KLIKK og lær mer om å beskytte dataene dine.
Samtykke til behandling av personopplysninger
Samtykke til kontakt i elektronisk form (e-post)

Ring oss

+48 61 813 45 23

Eller direkte med salgsavdelingen

På dette nettstedet brukes det informasjonskapsler (cookies) til statistiske, analytiske og markedsføringsmessige formål.
Du kan spesifisere vilkårene for lagring eller adgang cookies i nettleseren din. Mere